Škola hrou je pre deti vo veku 4 + a prebieha na poschodí od 10:45 do 11:30.

Rodičia a deti začnú zo Skupinkou dole o 10:30, kde sa na chvíľku zúčastnia umelecko-remeselnej činnosti, potom sa presunú na poschodie najneskôr  o 10:45, aby sa začalo načas.

Zameriavame sa na rozširovanie slovnej zásoby, výslovnosť a konverzáciu detí v českom alebo slovenskom jazyku formou rôznych zábavno-poučných aktivít, alebo bežných konverzácií na aktuálnu tému, napr. o ‘’počasí ‘’:-)

Končíme o 11:30 a vraciame sa znova dole, kde sa pripojíme ku Skupinke aby sme si spoločne vypočuli rozprávku a zaspievali si.

Ak máte záujem o vstup do Školy hrou, prosím, kontaktujte Janku.