Všetky aktivity vedené Československou skupinou sú zdarma a riadia ju dobrovoľníci, avšak na konci každého polroku máme náklady za poskytnuté materiály na umelecko-remeselnú činnosť, organizovanie osláv, fotokopírovanie, administráciu, atď.

Doporučujeme preto sponzorský dar vo výške 10 EUR od každej rodiny za každý polrok, aby sa tak umožnilo pokryť vyššie spomenuté náklady.

Účtovná kniha, ktorú vedieme, obsahuje zoznam všetkých údajov a všetkých sponzorských darov, ktoré budú čoskoro zverejnené online k nahliadnutiu.

Ak ste sa rozhodli prispieť na náš chod, môžete použiť tlačítko PayPal Donation vpravo.
PayPal